Användarvillkor


På grund av den ständiga tekniska utvecklingen är det ibland nödvändigt att ändra våra användarvillkor. Attgöralista.se förbehåller sig rätten att ändra användarvillkor. Vid ändring noteras datumet på botten av denna sidan.

Attgöralista.se friskriver sig från alla ansvar för den data som du som användare lagrar i vår den funktionalitet som vissas förstasidan av vår webbplats, det vill säga https://attgoralista.se/. Du som användare ansvarar för och ombesörjer data-backup.

Attgöralista.se förbehåller sig rätten att:

den funktionalitet som erbjuds på denna webbplats.

Senast uppdaterad: 2020-01-24